Deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie op het tijdstip van ontvangst of na verloop van tijd nog juist is. Dutch Surprise is dan ook niet aansprakelijk voor gevolgen van acties die worden ondernomen op basis van deze site.

Overname van informatie is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door Dutch Surprise Indien deze site verwijzingen bevat naar sites van derden, dan kan Dutch Surprise niet verantwoordelijk voor deze sites of hun inhoud gehouden worden.


 

This site has been compiled with the utmost care. However, we can not guarantee that the information is correct at the time of receipt or after a certain period of time. Dutch Surprise is therefore not liable for the consequences of actions taken on the basis of this site.

Reproduction of information is allowed only after prior written consent by Dutch Surprise If this site contains links to third party sites, Dutch Surprise can not be held responsible for these sites or their content.